Penningtons   PECYNNAU PENNINGTONS CYF PENNINGTONS PACKAGING LTD
 
 
   

.: industries we serve

 

.: catering supplies

 

.: butchers supplies

 

.: fast food

 

.: bakery supplies

 

.: delicatessen

 

.: fruit & veg

 

.: industrial

 

.: retail

 

Pecynnau Penningtons Packaging Copyright 2009
Penningtons